Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.1.4. Rahvusliku kogutoodangu kasv elaniku kohta

Rahvusliku kogutoodangu kasv on eriti oluline võima­likke ekspordiriike hin­­nates, kuna see on teatud määral seotud ka ostu­jõu­­ga.


Euroopa Liidus oli 2010. aastal sisemajanduse kogu­toodang (SKT) elaniku kohta keskmiselt 24 500 eurot ehk Eesti vas­tav näitaja moo­dustas Eurostati andmetel sellest 65% (statistika­ameti andmetel küll vaid 15 900 eurot). Keskmisest näitajast suurem SKT elaniku kohta oli Iirimaal 127%, Taanis 125%, Luksemburgis 283%, Hollandis 135%, Austrias 125%, Roots...