Ettevõtja

6.1.8.3. Puhkuste ajakava koostamine ja muutmine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Põhipuhkuse aja määrab ja puhkuste ajakava koostab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega (TLS § 69). Töötaja soovi puhata nt samal ajal, kui puhkab tema ainus võimalik asendaja, või on ettevõtte jaoks kõige kiirem periood aastas, ei pea tööandja üldiselt arvestama. 


Siiski sätestab töölepingu...