Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.8.2. Puhkusetasu maksmine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, tuleb puhku­se­tasu maksta hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhku­se algust (TLS § 70 lg 2). Pooled võivad kokku leppida ka hilisemas puhkusetasu maksmises. Puhku­se­tasu maksmise aeg ei saa siiski olla hilisem kui puhkuse kasutamisele järgnev palgapäev. Vaidluste vältimiseks on soovitatav sõlmida kokkulepe kirjalikult. Puhkusetasu maksmisega viivitamine annab töötajal...