Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.3. Protsessi kiirendamine (võti nr 3)

Kuna iga allüksus on hõivatud igapäevatööga, on muudatuste elluviimise tagamiseks ja kiirendamiseks tarvis luua eristruktuurid. Joonisel on kujutatud struktuuri, mis enamikul juhtudest peaks tagama, et kõik muudatustest puudutatud osakonnad saavad muu­da­tuste tegemiseks vajalikud vahendid ja aja, väljaõppe oskuste ja metoodikate oman­da­mi­seks ning on kaa­satud otsustamisse.

Tippjuhtkonna roll