Ettevõtja

6.2.2.1. Praktika kogukonna kujundamine

Praktika kogukonnad organiseeruvad ise ja nende loo­mi­seks ei piisa juhi otsusest. Kui aga juht soovib neid ra­ken­dada töökorralduse vormina, tuleb nende kuju­nemist suunata.

Ettevõtja või juht saab praktika kogukondade kujun­da­m­isele kaasa aidata mitmel viisil:

  • arenguvestluste korraldamine ja nende käigus allu­va­ga tema enesearendamise võimaluste ning kollee­gi­dega teadmiste jagamise valmisoleku arutamine
  • alluvate töötulemuste hindamise üheks alus...