Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.7.2. Pankrotivara valitsemine

Paul Varul

Pankrotivara valitsemine seisneb pankrotivara säilitamises ning pankrotimenetluseks vajalike toimingute tegemises, samuti äriühingu juhtimises. Pankrotivara valitseb haldur, kellel on äriühingu juhatuse liikme õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus pankrotimenetluse eesmärgiga.

Keskne küsimus pankrotivara valitsemisel on võlgnikule kuuluva ettevõtte tervendamise probleem. Ettevõtte tervendamine seisneb abinõude rak...