Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.7.3. Pankrotivara müük

Paul Varul

Kuigi võlausaldajad võivad otsustada äriühingut tervendada, juhtub praktikas seda äärmiselt harva ning tavaliselt pärast pankroti väljakuulutamist äriühingu vara müüakse ning äriühing ise likvideeritakse. Vahetult pärast pankroti väljakuulutamist, kui sellel ajal toimub võlgnikul majandustegevus, seda tavaliselt mingi aja jooksul jätkatakse, kui see on otstarbekas või püüab haldur müüa äriühingule kuuluvaid ettevõtteid tervikvara...