Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.7.1. Pankrotivara ja selle moodustamine

Paul Varul

Pankrotiotsuse alusel muutub võlgniku vara pankroti­varaks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse tege­miseks. Pankrotivara on vara, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal, samuti vara, mis nõutakse või võidetakse tagasi või mille võlgnik omandab pankroti­menetluse ajal.

Võlgnik jääb küll vara omanikuks, kuid sisulise võimaluseta selle saatust määrata. Võlgniku es...