Ettevõtja

3.9.4.2. Pankrotitoimkond

Paul Varul

Pankrotitoimkond valitakse võlausaldajate esimesel üldkoosolekul ning sinna peavad kuuluma nii suuremate kui ka väiksemate nõuetega võlausaldajate esitatud isikud. Pankrotitoimkonna liikmed peavad tagama kõigi võlausaldajate huvide kaitsmise, nende peamine ülesanne on järelevalve halduri tegevuse üle.

Lisaks annab pankrotitoimkond haldurile nõusoleku teatud tehingute tegemiseks, näiteks laenu võtmiseks. Pankrotitoimkonn...