Ettevõtja

3.9.3.3. Pankrotimenetluse raugemine

Paul Varul

Võib juhtuda, et kohus on küll maksejõuetuse tuvastanud ning mingit juriidilist takistust pankroti välja­kuulutamiseks ei ole, kuid siiski ei ole mõtet seda teha, sest võlgniku varast ei jätkuks isegi pankrotimenetluse kulude katmiseks. Seega on juba ette teada, et võlausaldajate nõudeid ei ole võimalik rahuldada. Sellisel juhul lõpetab kohus pankrotimenetluse ilma pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu (PankrS § 29).

...