Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.9. Pankrotimenetluse lõppemine

Paul Varul

Pankrotimenetluse lõppemise alused

Pankrotimenetlus võib lõppeda pankrotti välja kuulutamata. Nii on see siis, kui pankrot jääb välja kuulutamata pankrotiavalduse rahuldamata jätmise puhul või kui pankrotimenetlus lõpeb raugemise tõttu (vt ptk 3.9.3.3). Kui pankrot on välja...