Ettevõtja

3.9.2.3. Pankrotimenetluse esimene staadium

Paul Varul

Pankrotimenetluse algatamine ei tähenda pankroti väljakuulutamist, pankrotimenetluse esimesel staadiumil ehk uurimisperioodil peab ajutine haldur välja selgitama võlgniku majandusliku olukorra, et kohtule esitatavas aruandes teha põhjendatud järeldus selle kohta, kas võlgnik on püsivalt maksejõuetu või mitte.

Ajutise halduri järeldustel on suur tähtsus pankroti­otsuse tegemisel. Pankrotimenetluse esimeses etapis säilita...