Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.2.2. Pankrotimenetluse algatamine

Paul Varul

Pärast pankrotiavalduse saamist otsustab kohus kümne päeva jooksul, kas algatada pankroti­menetlus. Kui võlgniku pankrotiavaldus on nõuete­kohaselt vormistatud ning sellele on lisatud sele­tus maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekiri, algatab kohus pankrotimenetluse. Kui pankrotiavalduse on esitanud aga võlausaldaja, ei algata kohus pankrotimenetlust, kui pankrotiseaduse (PankrS) § 15 lõike ...