Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.4.1. Pankrotihaldur

Paul Varul

Pankrotihaldur võib olla vandeadvokaat, vandeadvokaadi vanemabi ning isik, kellele on pankrotihaldurite eksamikomisjon andnud pankrotihaldurina tegutsemise õiguse. Pankroti väljakuulutamisel nimetab kohus pankrotihalduri, kelleks võib olla sama menetluse ajutine haldur või ka muu isik, kellel on õigus haldurina töötada.

Haldur ei tohi olla kohtu töötaja ning ta peab olema sõltumatu võlgnikust ja võlausaldajatest. Kui är...