Ettevõtja

3.9.2.1. Pankrotiavalduse esitamine

Paul Varul

  • Võlgniku esitatud pankrotiavaldus

Kui äriühing leiab, et ta on püsivalt maksejõuetu, võib ta alati ise esitada pankrotiavalduse. Selleks on esindus­õigus igal juhatuse liikmel, ka siis, kui neile on muude ­tehingute tegemiseks määratud ühine esindusõigus.

Äri...