Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.3.1. Pankroti väljakuulutamine

Paul Varul

Pankroti väljakuulutamise otsustamisel peab kohus kõigepealt selgitama, kas võlgnik on püsivalt makse­jõuetu või mitte. Kohus kuulab ära ajutise halduri, kes on enne esitanud aruande, võlausaldaja ja võlgniku. Kui kohus leiab, et võlgnik ei ole püsivalt maksejõuetu, ei rahulda ta pankrotiavaldust ega kuuluta pankrotti välja. Sel juhul ei ole vaja muid asjaolusid enam uurida.

Kui kohus on aga tuvastanud võlgniku püs...