Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.1.2. Pankrot ja pankrotimenetlus

Paul Varul

Kui maksejõuetus on majanduslik mõiste, siis pankrot on juriidiline mõiste. Pankrot on äriühingu kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus. Maksejõuetusega iseenesest ei kaasne olulisi juriidilisi tagajärgi lisaks juba eelkäsitletud pankrotiavalduse esitamise kohustusele. Pankroti väljakuulutamisega kaasnevad aga olulised juriidilised tagajärjed, mida käsitleme lähemalt