Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

8.3. Organisatsioonisisene ehk korporatiivne ettevõtlus

Peatükis 3.1.3. Ettevõtlus kui protsess on kirjeldatud, kuidas uue ettevõtte loomine tugineb ettevõtlusprotsessile. Tegelikult läbivad ka juba tegutsevad ettevõtted ikka ja jälle ettevõtlusprotsessi, nähes uusi ettevõtlusvõimalusi ning viies neid ellu.

Organisatsioonisisest ettevõtlust nimetatakse ka korporatiivseks ettevõtluseks (ingl corporate entrepren...