Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.1. Organisatsioonikultuuri kujundamine

Ettevõtja kujundab organisatsioonikultuuri, tihti alatead­li­kult, juba äriidee esmase otsingu, ettevõtte asu­ta­ja­te ringi määratlemise ja teiste ettevõtte loomisega seotud tegevuste käigus. See, millises stiilis uut äriideed arutatakse, kui põhjalikult ja kuidas võt­meisi­ku­te ühine tulevikuvisioon läbi vaieldakse ning igaühe panus väärtustatakse, loob aluse võtmeisikutest koosneva meeskonna edasiseks tegevuseks ühtse orga­nisatsioonikultuuri kandjana.

T. Deal ja A. Kennedy nime...