Ettevõtja

7.9. Oluline teave reklaamiseaduse kohta

Madis Kallion

Kehtiva piirangu kohaselt ei tohi reklaami sihtrühm olla lapsed, kui reklaamitava kauba müümine või teenuse osutamine lapsele on keelatud. Lastele suunatud reklaamis ei tohi luua muljet, et mõne kauba omandamine või teenuse kasutamine muudab lapse teistest paremaks või et selle puudumisel on vastu­pidine mõju. Reklaam ei tohi tekitada lastes ala­väärsus­tunnet, sisaldada üleskutset selliseks käitu­miseks või teok...