Ettevõtja

Tutvustus

3.8.4.10. Õiguskaitsevahendid

Annika Vait

Kui isik rikub kohustust, võib seaduse alusel nõuda temalt kohustuse täitmist, keelduda oma kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, lõpetada lepingu ühepoolselt (taganeda või öelda leping üles) või alandada hinda. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib lisaks eeltoodule nõuda ka viivist.

Üldjuhul saab kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õig...