Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.1.1. Õigusallikad

Karina Paatsi, Heili Haabu

Ühinguõigust reguleerib Eestis peamiselt äriseadustik, mis jõustus 1. septembril 1995. Pärast seaduse kehtima hakkamist on äriseadustikku korduvalt muudetud. 


Viimane äriseadustiku muutmise seadus, mille riigi­kogu on selle peatüki ilmumise ajaks vastu võtnud ja president välja kuulutanud, jõustub 1. jaanuaril 2011. Selle ja järgmise peatü...