Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.6.2. Nõuete kaitsmine

Paul Varul

Nõudeid kaitstakse võlausaldajate üldkoosolekul, nõuete kaitsmise koosolekul. Haldur määrab nõuete kaitsmise koosoleku aja ja koha ning teatab sellest väljaandes Ametlikud Teadaanded vähemalt 15 päeva ette. Koosolek peab toimuma mitte varem kui üks kuu ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast nõuete esitamise tähtaja möödumist. Vajadusel võib pidada ka mitu nõuete kaitsmise koosolekut. Võlausaldajatel ja võlgnikul on enne nõuete kait...