Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.6.1. Nõuete esitamine

Paul Varul

Pärast pankrotiteate ilmumist Ametlikes Teadaannetes peavad võlausaldajad kahe kuu jooksul esitama oma nõuded haldurile. Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik nõudeavaldus. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, alus ja suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga. Lisada tuleb nõuet tõendavad ­dokumendid. Esitada saab kõiki selliseid rahalisi nõudeid, mis olid enne pankroti väljakuulutamist olemas. Nagu eespool ...