Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.2.3. Millal peaks praktika kogukondadega tõsiselt tegelema?

  • Kui ettevõtja otsib uudset äriideed, millega kogu maa­ilmas läbi lüüa, on seda raske saavutada omas ras­vas praadides. Kasu võib olla kuulumisest erineva taus­ta ja elu- ning ärikogemusega inimeste sõpruskonda, mis­ aeg-ajalt saunas, golfirajal või mujal mõtteid va­hetab. Veelgi sihipärasem võib uute äriideede otsingul ol­la regulaarne mõttevahetus pikemas koolitus­pro­grammis, näiteks Executive MBA-s osalejate vahel.
  • Kui ettevõtte loomisetapi ühise pere tunne hakkab nõr­ge...