Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.6. Meeskonna motiveerimine ja arendamine

“Üksik hunt”, ettevõtja, kes meeskonnatööd ei väär­tus­ta, jätab kasutamata firma kasvupotentsiaali.

In­vestorid võtavad firma potentsiaali hindamisel ar­ves­­se ka juhtimismeeskonna olemasolu ja kvaliteeti. Täis­­päevane tegutsemine uues äriprojektis, valmisolek esi­mesel tegevusetapil mõõduka palga ja hüvitiste pa­ketiga leppida näitab meeskonna pühendumist.

Mui­du­gi võivad tegevuse ...