Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.6.3. Massinõuded

Paul Varul

Võlgniku vastu võib tekkida nõudeid ka pärast tema pankroti väljakuulutamist, sest vähemalt teatud aja jooksul ta võib tegevust jätkata. Nõudeid, mis tekivad võlgniku vastu pärast pankroti väljakuulutamist, ­nimetatakse massinõueteks, millele vastavad võlgniku kohustusel on massikohustused. Need on piltlikult öeldes pankrotivara kohustused ning pankrotivara vastu suunatud nõuded, siit ka terminid “massikohustused” ja “massinõuded...