Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.1.1. Maksejõuetus ja pankrotiavalduse esitamise kohustus

Paul Varul

Isik on maksejõuetu siis, kui ta ei suuda oma võlausaldajate nõudeid rahuldada ning suutmatus ei ole võlgniku majandusliku olukorra tõttu ajutine (pankrotiseadus − PankrS § 1 lg 2), äriühing võib peale selle olla maksejõuetu ka siis, kui tema vara ei kata tema kohustusi ja see seisund ei ole ajutine (PankrS § 1 lg 3).

Esimesel juhul on esitatud võlgniku vastu nõuded, mida ta ei suuda rahuldada, t...