Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.8. Lõppbilansi ja vara jaotusplaani koostamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha hoiustamist koostavad likvideerijad lõppbilansi ning likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaani. Audiitor peab kontrollima aktsiaseltsi ning sellise osaühingu, mille majandusaasta aruandele on audiitorkontroll ette nähtud, lõppbilanssi ja vara jaotusplaani.

Likvideerijad peava...