Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.1. Lõpetamise otsustamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Nii osaühingu kui ka aktsiaseltsi korral on ühingu likvideerimise üle otsustamine ühingu kõrgeima juhtimisorgani (osanike koosolek või aktsionäride üldkoosolek) pädevuses.

Enne likvideerimise otsustamist peab juhatus esitama osanikele või aktsionäridele eelmise majandusaasta aruande (v.a siis, kui lik...