Ettevõtja

3.6.1. Loova mõtlemise arendamine ettevõttes

Turu täitumine ja konkurentsi tihenemine muudab uute loovate ideede väljaarendamise ja rakendamise eduka ettevõtluse võtmeküsimuseks. Püsiva äriedu saa­vu­ta­mi­seks on kasulik ennast ja oma meeskonda loova mõtlemise vallas treenida. Loovas prob­lee­mila­hen­du­ses osalemisega kaasnev eduelamus suurendab mees­kon­na motiveeritust ja ühtekuuluvust.

Ettevõtja loovus erineb kunstniku või leiduri loo­vu­sest. Kunstiteose sünnile aitab kaasa ümbritseva maail...