Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.3. Likvideerimisotsuse ja likvideerija kandmine registrisse

Karina Paatsi, Heili Haabu

Osaühingu või aktsiaseltsi lõpetamise otsus ja otsus likvideerija(te) määramise kohta tuleb kanda äriregistrisse. Asjaomase avalduse esitab ühingu juhatus.

Avaldusele lisatakse:

  • osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku otsus ja üldkoosoleku protokoll;
  • ...