Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.7. Likvideerimismenetluse meetmed

Karina Paatsi, Heili Haabu

Likvideerijad lõpetavad ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult tehinguid, mida on vaja ühingu likvideerimiseks.

Likvideeritava ühingu lepingutest, kohustustest ja pooleliolevatest õigusvaidlustest olen...