Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2. Likvideerimismenetluse etapid

Karina Paatsi, Heili Haabu

Osaühingu ja aktsiaseltsi likvideerimismenetlus koosneb mitmest etapist. Menetlus alates likvideerimisotsuse tegemisest ühingu äriregistrist kustutamiseni kestab vähemalt seitse kuud. Selle ajaga saab ühingu likvideerida tingimusel, et likvideerimise etapid ja ajakava on hoolikalt planeeritud ja ette valmistatud ega esine likvideerimist takistavaid asjaolusid (nt ei saa lõpetada poole...