Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.2. Likvideerija määramine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Koos ühingu likvideerimise otsustamisega peavad osanikud või aktsionärid määrama ka ühingu likvideerija(d). Nii osaühingu kui ka aktsiaseltsi likvideerijad on juhatuse liikmed, kui põhikirjas, osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku otsuses või kohtumääruses ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerija määramisel peetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, häälte võrdse jagunemise korral heidetaks...