Ettevõtja

Tutvustus

3.8.4.1. Lepinguõigust reguleerivad seadused

Annika Vait

Lepinguõigust reguleerib mitu seadust. Kõige olulisem lepinguid reguleeriv õigusakt on võlaõigusseadus (VÕS), mis jaguneb põhijoontes kaheks: üld- ja eriosaks. 


VÕS-i üldosas on lepingutele kohalduvad üldised reeglid (nt üldised põhimõtted, kohustuse rikkumisel kohalduvad õiguskaitsevahendid jms). Eriosas on peatükid erinevatele lepinguliikidele (nt üürilepingule,...