Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.2. Lepinguõiguse üldised põhimõtted

Annika Vait

Kõige olulisemad võlaõigusseadusest (VÕS) tulenevad lepinguõiguse põhimõtted on seaduse dispositiivsuse, hea usu ning mõistlikkuse põhimõte. Seaduse dispositiivsuse printsiip reguleerib, millistel juhtudel on lubatud seaduses sätestatust lepinguga kõrvale kalduda. Teised nimetatud põhimõtted hõlmavad lepingupoolte kohustusi käituda mõistlikult ja heas usus.


Seaduse dispositiivsuse põhimõte lubab tavaliselt seaduses sä...