Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.4. Lepingu vorm

Annika Vait

Seaduse kohaselt võib lepingu sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. Nimetatud sättest tuleb küll üldreegel lepingu vormivabaduseks, kuid tegelikkuses tuleks igal konkreetsel juhul üle kontrollida, ega seaduses või lepingus ole konkreetsele lepingule kohustuslikku vorminõuet ette nähtud. 


Seadusega on kohustuslik vorminõue ette nähtud nt ki...