Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.3. Lepingu sõlmimise eelsed läbirääkimised

Annika Vait

VÕS-is on lisaks lepingulistele suhetele reguleeritud lepingu sõlmimise eelsete läbirääkimiste pidamise kord. Tuleb rõhutada, et kui läbirääkimisi pidanud pooled kokkulepet ei saavuta, ei teki läbirääkimistest neile ka õiguslikke tagajärgi. Ehk siis vastastikune lepinguline suhe ja sellest tulenevad õigused ja kohustused tekivad poolte vahel alates hetkest, mil nad on sõlminud omavahelise lepingu. 


Kindlasti tuleb läb...