Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.4.2. Lepingu sõlmimine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Juhatuse liikmeks valimisega tekib äriühingu ja juhatuse liikme vahel käsundisarnane juhatuse liikme leping (praktikas kasutatakse ka muid nimetusi, nt ameti­leping, teenistusleping). Siiski ei näe äriseadustik ega võlaõigusseadus ette kõiki tingimusi, mis on äriühingu või juhatuse liikme huvidest lähtuvalt mõistlik kokku leppida (sh juhatuse liikme tasu suurus). Kui lepingu tingimused jäävad kokku leppi...