Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.4.1. Lepingu olemus

Karina Paatsi, Heili Haabu

Äriseadustikus (ÄS) on sätestatud juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus osaühingu ja aktsiaseltsi juhtimisel, kuid seadusest ei selgu, millise lepinguliigiga on tegemist juhatuse liikme teenuste osutamisel. Seadustikus on viidatud, et juhatuse liikme tagasikutsumisel või tema tagasi­astumisel lõpevad temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lepingu kohaselt ning juhatuse liikme lepingu ü...