Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.1. Kultuurilisest erinevusest põhjustatud ekspordibarjääride ületamine

Ülle Pihlak

Rahvuslik kultuur on inimeste mõtlemise, käitumise ja kommete see osa, mis on ühine ja arusaadav ühe rahvuse esindajatele ja mille poolest erinetakse teistest rahvustest. Rahvuslik kultuur sisaldab ühele rahvusele omaseid väärtushinnanguid, sümboleid, uskumusi ja põhjustab tegutsemisel kindla käitumistava. Pole olemas valet ega õiget, head ega halba kultuuri, on võime või võimetus mõista võõrast kultuuri ja osata sellega arvesta...