Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.5. Kriitilised edutegurid

Juhan Teder

Kriitilised edutegurid, mida vahel on nimetatud ka edukuse võtmeteguriteks või otsustavateks oskusteks (ingl critical success factors, key success factors, critical skills) määravad, kes tegevusharus teenivad kasumit, kes kahjumit ehk edu ja läbikukkumise. Tavaliselt on võimalik välja tuua 3–5 kriitilist omadust (millest omakorda 1–2 on sageli kaalukaimad), milleta konkreetsel turul on võimatu edu saavutada.