Ettevõtja

3.9.10.1. Kompromissi tegemine

Paul Varul

Pankrotimenetluse tavapärane tulemus on see, et äriühingust võlgniku vara müüakse ja äriühing likvideeritakse, võlausaldajate nõuded rahuldatakse väikeses ulatuses või ei jätku selleks üldse raha. Selline olukord ei ole meeldiv ei võlgnikule ega võlausaldajatele. Kui võlgnik soovib siiski likvideerimisest pääseda ja ­pärast pankrotimenetluse lõppu tegevust jätkata, võib ta teha võlausaldajatele ettepaneku kompromissiks. Kompromis...