Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.9.10.2. Kompromissi tagajärjed

Paul Varul

Kompromissi kinnitamise määrusega lõpetab kohus pankrotimenetluse. Võlgnik saab tagasi vara valitsemise õiguse ja vara müük lõpetatakse. Vara müügist laekunud raha antakse võlgnikule. Võlgnikule läheb üle kohustus täita massikohustused ning tasuda pankroti­menetluse kulud. Kui kompromiss sisaldab ka tingimust võlgade tasumise tähtaja pikendamise kohta, ei saa nimetatud tähtaja jooksul maksma panna nõudeid, mille suhtes kompromiss...