Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.9. Kohustuse rikkumine, vastutus ja heastamine

Annika Vait

Kohustuse rikkumine on kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sh täitmisega viivitamine. Kohustuse täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust tuleb vastaspoolele viivitamata teada anda. Hilisemate võimalike tõendusprobleemide vältimiseks tasub võimaluse korral (kui see ei tekita ajalist viivitust) esitada asjaomane teade kirjalikult või e-posti teel.