Ettevõtja

3.9.4.4. Kohus

Paul Varul

Kohus otsustab pankrotimenetlusega seotud oluliste küsimuste üle ja valvab pankroti­menetluse seaduslikkuse järele. Nii otsustab kohus pankrotimenetluse algatamise ja lõpetamise ning pankroti väljakuulutamise, nimetab ja vabastab halduri, kinnitab kompromissi, ­lahendab kaebusi halduri tegevuse üle ja vaidlusi, mis on tekkinud seoses nõuete kaitsmisega. Kohus kinnitab ka jaotusettepaneku, mille alusel rahuldatakse võlau...