Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2.1. Kaugtööle rajatud töökorraldus

Kaugtöö tähendab töökorraldust, kus töötajad saavad tööülesandeid täita ja tegevusi omavahel koordineerida eri asukohtades: kodus, kliendi juures või tööreisil. Enamasti tähendab kaugtöö osaline või täielik rakendamine suurettevõttes traditsioonilise töökor­ralduse muutmist. Väikeettevõtte arengu algetappidel võib kaugtöö stiihiliselt välja kujuneda seetõttu, et kasvavas firmas puuduvad tööruumid, kuhu kõiki töötajaid saaks ühe katuse alla koondada. Terri­to­riaalselt hajutatud perso­nali too...