Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.3. Kaubamärk ja brand

Ann Vihalem

Tootega on seotud kaubamärk ja brand. Kaubamärk on nimi, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon ja selle põhifunktsioon on eristada ühe firma tooteid teistest samaliigilistest toodetest. Kaubamärk saab ­õiguskaitse kaubamärkide registrisse kandmisega. Kaubamärki kasutatakse tootel, pakendil, äridokumendil, reklaamis jm. Kaubamärk on tootja, müüja või tootjate/müüjate rühma omand.

Kui kaubamärk on regist...