Ettevõtja

7.3.3.3. Kaubamärk ja <em>brand</em>

Ann Vihalem

Tootega on seotud kaubamärk ja brand. Kaubamärk on nimi, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon ja selle põhifunktsioon on eristada ühe firma tooteid teistest samaliigilistest toodetest. Kaubamärk saab ­õiguskaitse kaubamärkide registrisse kandmisega. Kaubamärki kasutatakse tootel, pakendil, äridokumendil, reklaamis jm. Kaubamärk on tootja, müüja või tootjate/müüjate rühma omand.

Kui kaubamärk on regist...