Ettevõtja

3.8.3.4. Kauba või teenuse pakkumine ja müümine tarbijale

Advokaadibüroo LEVIN jurist Grete Savila

Kaup ja teenus peavad sihipärasel kasutamisel olema ohutud tarbija elule, tervisele ning varale. Ohutus tagatakse nõudega, et kaup ja teenused peavad olema nõuetekohased, st õigusakti nõuete või asjaomaste standardite kohased. Nõuded kauba ja teenuse ohutusele, tootja ja kaupleja kohustused ning vastutus on sätestatud toote ohutuse seaduses ja teistes õigusaktides.

Peale nõuetekohasuse peava...